3DS filter media

3DS to produkt wykonany z ceramiki o bardzo dużej powierzchni, porowatej strukturze i neutralnym pH, dzięki czemu sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów, jak  bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne.

Dzięki nagromadzeniu się pożytecznych bakterii, szczytowe poziomy amoniaku, azotynów i azotanów są redukowane, a woda w Twoim zbiorniku pozostaje krystalicznie czysta! Analiza powierzchni metodą BET określiła efektywną powierzchnię w zakresie 2850 m2/litr, znacznie przewyższając inne biologiczne media dostępne na rynku. Innowacyjna trójwymiarowa struktura otwartych i połączonych porów zapewnia niewielki opór dla przepływu wody i wydłuża czas retencji wody. 

3DS filter media ma kształt sześcianu o wymiarach: średnica ok. 15 mm i wysokości 12 mm. 

W powiększeniu widać że istnieje wiele połączeń nano i mikroporów które  zwiększają całkowitą efektywną powierzchnię i tworzą idealne warunki do kolonizacji bakterii nitryfikacyjnych. 

3DS Filter Media posiadają pory o rozmiarach 20-30 μm , czyli ich rozmiar jest odpowiedni do osiedlania się i rozwoju pożytecznych bakterii. 

Po przeprowadzeniu badań, po zastosowaniu tego produktu, nastąpiła zmiana NO3  w wodzie akwariowej. Można zauważyć, że produkt ten ma oczywisty wpływ na zmniejszenie NO3, osiągając bezpieczny zakres stężeń. 

Po przeprowadzeniu badań, po zastosowaniu tego produktu, nastąpiła zmiana NO2  w wodzie akwariowej. Można zauważyć, że produkt ten ma oczywisty wpływ na zmniejszenie NO2, osiągając bezpieczny zakres stężeń.

Po przeprowadzeniu badań, po zastosowaniu tego produktu, nastąpiła zmiana NH4  w wodzie akwariowej. Można zauważyć, że produkt ten ma oczywisty wpływ na zmniejszenie NH4, osiągając bezpieczny zakres stężeń.

Główny skład chemiczny 3DS Filter Medium jest neutralny. Al2OSiOskład chemiczny jest stabilny, nie zawiera szkodliwych substancji. Niska zawartość tlenków ziemi alkalicznych w składzie chemicznym nie spowoduje zmiany jakości wody, będą się one uwalniały powoli by stworzyć odpowiednie środowisko do życia. 

3DS Filter Media są produkowane z obojętnego materiału ceramicznego i spiekany w temperaturze około 800°C. 

 

3DS Filter Media mogą być używane bezpośrednio w zbiorniku głównym, w filtrach kubełkowych, w sumpie lub w różnych typach filtrów,  w tym w filtrach zawieszanych, filtrach zraszających lub innych…